Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie na rok szkolny 2020/2021
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów klas ósmych do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszej szkoły.
W przyszłym roku szkolnym zapraszamy do klasy o nachyleniu matematyczno-informatycznym z grafiką komputerową.
Uczniów zainteresowanych nauką w klasie matematyczno-informatycznej prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na naszej stronie internetowej.

Regulamin rekrutacji 2020/2021 pdf page

Terminarz rekrutacji 2020/2021 pdf page

 


 

Rekrutacja 2020/2021

Wniosek  do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie kandydata do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie do klasy pierwszej o nachyleniu matematyczno-informatycznym z grafiką komputerową.

0/11

Dane kontaktowe matki:

Dane kontaktowe ojca:

Języki obce nauczane w szkole podstawowej:

Szkoła I-go wyboru Szkoła II-go wyboru Szkoła III-go wyboru
Grafika komputerowa Elementy robotyki
Geografia Fizyka
Język angielski Język niemiecki

Uwaga!  
Przedmioty uzupełniające będą realizowane pod warunkiem zdeklarowania się co najmniej 12 osób do uczestnictwa w nich.

Religia Etyka Żaden z nich
Tak Nie

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych – rekrutacja kandydatów do liceum 
 
Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z procesem rekrutacji kandydatów do placówki.  
  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  
  
KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin  Kontakt z IODO w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@pcok.wroclaw.pl  
  
CEL PRZETWARZANIA  
Dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do Placówki  
  
CZAS PRZETWARZANIA  
Dane osobowe Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych)  przechowywane będą przez okres:  

  • w przypadku przyjęcia kandydata do placówki do końca okresu korzystania z usług placówki  
  • w przypadku nieprzyjęcia kandydata do placówki prze okres jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji  

  
ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA  
Dane osobowe Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych)  przetwarzane będą w zakresie wynikającym z przepisów prawa oświatowego i rozporządzeń dot. rekrutacji.  
Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany wizerunek Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) przez system monitoringu (Art. 6 ust. 1 lit. e – interes publiczny)  
  
KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH  
Odbiorcami danych osobowych Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej. Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zdań w związku ze współpracą z administratorem.  
  
PRAWA   
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Akceptuję regulamin naboru oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych