Profile klas
-profil mundurowy-wojskowy
-profil dziennikarski
-profil dwujęzyczny
-profil biologiczno-medyczny.

Pobierz ulotkę i zapoznaj się z profilami klas naszej szkoły.pdf page