Czas pracy biblioteki

  • Poniedziałek - 8.35-13.30
  • Wtorek - 8.55-12.50
  • Środa - 11.25-13.55
  • Czwartek - 8.00-9.50
    • 10.35-11.40
    • 14.15-15.05
  • Piątek - …………………..