Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

Przewodniczący - pani Irena Lippa
Zastępca przewodniczącego - pan Piotr Ozaist
sekretarz- pani Bogusława Rogoza
skarbnik- pan Piotr Ozaist