Na podstawie Rozporządzenia MEN i S z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46. poz. 432, z późn. zm. ) i rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U., poz. 1603 )

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 ustalone zostały dodatkowe dni wolne w następujących terminach:

 • 14 października 2020 r.
 • 12 i 13 listopada 2020 r.
 • 04 maja 2021 r. egzamin maturalny z j. polskiego - dzień wolny dla uczniów klas drugich
 • 05 maja 2021 r. egzamin maturalny z matematyki - dzień wolny dla uczniów klas drugich
 • 06 maja 2021 r. egzamin maturalny z j. angielskiego - dzień wolny dla uczniów klas drugich
 • 13 maja 2021 r. egzamin maturalny z j. niemieckiego - dzień wolny dla uczniów klas drugich
 • 02 i 04 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U., poz.1603)

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 • liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa, mogą być ustalone:

 1. w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się egzamin maturalny,
 2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

W dniach, o których mowa powyżej szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów
w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa powyżej.

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminach:

 • 31 października 2019r. (czwartek);
 • 02 stycznia 2020r. (czwartek);
 • 03 stycznia 2020r. (piątek);
 • 30 kwietnia 2020r. (czwartek);
 • 04 maja 2020r. (poniedziałek); egzamin maturalny z j. polskiego; dzień wolny dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum;
 • 05 maja 2020r. (wtorek); egzamin maturalny z matematyki; dzień wolny dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum;
 • 06 maja 2020r. (środa); egzamin maturalny z j. angielskiego; dzień wolny dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum;
 • 10 czerwca 2020r. (środa);
 • 12 czerwca 2020r. (piątek);

O nas

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, która jest stale uzupełniana i modernizowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Centrum Multimedialne, gdzie każdy uczeń ma dostęp do Internetu.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Oferujemy małe grupy językowe. W szkole wykłada stała i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Rozwój młodzieży odbywa się pod opieką specjalistów. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, otwartą na problemy i oczekiwania młodego pokolenia.

Dowiedz sie więcej o szkole

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Szkolna 27
77 466 62 35
77 466 62 35
sekretariat@gogolin.com.pl
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
Wewnętrzne numery telefonów
Sekretariat LO - wew. 1
Fax - wew. 2
Pokój nauczycielski - wew. 3
Księgowość - wew. 4
Pedagog - wew. 6

Ostatni artykuł

09
Lip2021

Wasz sukces jest rów...

Drodzy Absolwenci, gratulujemy wyników tegorocznej matury. Wasz sukces jest również naszym sukcesem....

30
Cze2021

Odbiór świadectw mat...

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych oraz zaświadczeń dla uczniów klasy mundurowej dnia  ...

28
Cze2021

Zakończenie roku 2B

Klasa 2B również świętowała pożegnanie roku szkolnego 2020/21:

28
Cze2021

Zakończenie roku 2C

Dziś uczniowie zakończyli jakże trudny rok szkolny. Gratulacje dla wszystkich, którzy mimo wszystko...

Informacje

Najważniejsze informacje potrzebne do codziennego używania. Możesz zobaczyć plan lekcji, poznać najważniejsze wydarzenia w danym roku kalendarzowym czy też zalogować się do eDziennika. Zachęcamy do zapoznania się.

eDziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Opolska eSzkoła to model opolskiej oświaty, który opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Kalendarz

Zapoznaj się kalendarzem na dany rok szkolny. Możesz zobaczyć jakie wydarzenia będą odbywały się w naszej szkole.