Informacje dla rodziców

 • Skład Rady Rodziców +

  Skład Rady Rodziców: Robert Sasik – przewodniczący; Joanna Zwiech – zast. Przew.; Dorota Lakota – protokolant; Jan Przybyła - skarbnik.
 • Regulamin Rady Rodziców +

  Tutaj będzie się znajdować regulamin Rady Rodziców Read More
 • Wysokość składki na Radę Rodziców +

  Drodzy Rodzice/ Prawni Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie, Rada Rodziców ZS jednomyślnie ustaliła wysokość składki na RR: - 5 zł miesięcznie / 50 zł na rok na pierwsze dziecko w ZS - 3 zł miesięcznie / 30 zł na rok na drugie dziecko w ZS - na trzecie lub kolejne dziecko będące uczniem ZS – zwolnienie z opłat. Zdajemy sobie sprawę, że wpłaty na konto Rady Rodziców są dobrowolne, jednak prosimy o ich uiszczenie, ponieważ dają one możliwości dofinansowania działań szkoły lub bezpośrednio są kierowane na wsparcie uczniów, bądź nagradzanie dla uczniów wyróżniających się w różnych dziedzinach. Dofinansowujemy również przedsięwzięcia wewnątrzszkolne. Pośrednio lub bezpośrednio zebrane składki zawsze trafiają do uczniów – naszych dzieci. Prezydium Rady Rodziców Numer konta, na które Rodzice/ Prawni Opiekunowie mogą dobrowolnie uiszczać wpłaty: 98 8884 0004 2001 0000 0589 0001.
 • Spotkania z rodzicami +

  Zebrania z rodzicami: 14.09.2017r. - zebrania; 26.10.2017r. - zebrania i ślubowanie klas pierwszych LO; 16.11.2017r.- konsultacje; 14.12.2017r. - zebrania; 01.02.2018r. - zebrania; 22.03.2018 r. - zebrania; 23.04.2018r. - rada klasyfikacyjna dla LO klasy III; 26.04.2018r. - konsultacje; 17.05.2018r - zebrania
 • Organizacja roku szkolnego +

  Harmonogram na rok szkolny 2017/2018 Read More
 • Jadłospis +

  Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie! Intendentka: Joanna Żołędziewska. Kliknij na link aby zobaczyć jadłospis. Read More

O nas

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, która jest stale uzupełniana i modernizowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Centrum Multimedialne, gdzie każdy uczeń ma dostęp do Internetu.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Oferujemy małe grupy językowe. W szkole wykłada stała i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Rozwój młodzieży odbywa się pod opieką specjalistów. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, otwartą na problemy i oczekiwania młodego pokolenia.

Dowiedz sie więcej o szkole

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Szkolna 27
77 466 62 35
77 466 62 35
sekretariat@gogolin.com.pl
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
Wewnętrzne numery telefonów
Sekretariat LO - wew. 1
Fax - wew. 2
Pokój nauczycielski - wew. 3
Księgowość - wew. 4
Pedagog - wew. 6

Ostatni artykuł

14
Lis2019

„Taki dzień się zdar...

Ślubowanie pierwszych klas LO w Gogolinie

14
Lis2019

Warsztaty profilakty...

W dniach 25 października oraz 4 listopada gościliśmy w naszym liceum psychologów i prawnik&oa...

13
Lis2019

Sosnowa maść na kata...

Klasa 1B postanowiła przynieść ulgę kapiącym nosom i pod opieką Iwony Krawczyk przygotowała sosnową...

11
Lis2019

Wojewódzkie obchody...

Nasi uczniowie Oddziału Reprezentacyjnego uświetnili dziś swoim pokazem musztry wojewódzkie o...

Informacje

Najważniejsze informacje potrzebne do codziennego używania. Możesz zobaczyć plan lekcji, poznać najważniejsze wydarzenia w danym roku kalendarzowym czy też zalogować się do eDziennika. Zachęcamy do zapoznania się.

eDziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Opolska eSzkoła to model opolskiej oświaty, który opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Plan lekcji

Zapoznaj się z planem zajęć liceum. Zobacz, która klasa, w której sali i z jakim nauczycielem ma zajęcia lekcyjne.

Kalendarz

Zapoznaj się kalendarzem na dany rok szkolny. Możesz zobaczyć jakie wydarzenia będą odbywały się w naszej szkole.