Rejestracja Interesanta w Systemie - rejestracja pośrednia – z wykorzystaniem konta ePUAP.

  • zalogowanie na stronie,
  • wyszukanie wniosku - formularza usługi, przy pomocy klasyfikacji usług, drzewa usług lub wyszukiwarki,
  • wypełnienie formularza,
  • do formularzy można dołączyć dowolny załącznik w zależności od rodzaju sprawy. Wnioski, formularze oraz karty informacyjne dotyczące sposobu załatwienia sprawy dostępne są na stronie BIP
  • po wypełnieniu formularza i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych w nim danych, należy zapisać dokument,
  • podpisanie wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP,
  • wysłanie formularza do placówki,
  • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Informację opublikowano z zarządzeniem wraz z załącznikiem

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr ZS.021.27.2018/2019 i załącznik pdf 291.68 KB Mirek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 marzec 2019 17:12 Mirek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 marzec 2019 17:17 Mirek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 21 marzec 2019 17:24 Mirek