Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o statusie prawnym, danych teleadresowych oraz danych ułatwiających kontakt z nami.

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej


Dane kontaktowe:

 

47-320 Gogolin
ul. Szkolna 27
tel/fax: 77 4666235
REGON: 532399734

Dyrektor:

Violeta Zajączkowska

Organ prowadzący:

Gmina Gogolin
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. 77 4076800