W ramach współpracy z instytucjami i uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą w spotkaniach, które pomagają im w nakreśleniu kolejnej ścieżki edukacyjnej.

1. Ppor. Michał Gełej - przedstawiciel WKU przedstawił prezentację na temat uregulowań prawnych służby wojskowej.

2. Dr Marek Mazurkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji – Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej - zapoznał młodzież z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Opolskiego.