Dziś pożegnaliśmy w reżimie sanitarnym i z łezką w oku naszych maturzystów. Alicja Konieczny, Magdalena Fait, Wiktoria Mądrzelewska, Paulina Tazbir, Łukasz Beckers i Wiktor Mrozek otrzymali nagrody za wybitne wyniki w nauce i działalność społeczną. Nagrody te w imieniu władz Gminy Gogolin i w obecności Naczelnik Wydziału Oświaty, Pani Anny Lechowicz wręczył z-ca Burmistrza, Pan Krzsztof Reinert.

Powodzenia na maturze Kochani.