7 listopada świętujemy rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej!
Maria Skłodowska-Curie (1867–1934), polska fizyczka i chemiczka, przyczyniła się do opracowania teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycia dwóch nowych pierwiastków chemicznych – radu i polonu. W 1903 r. wraz z mężem i Henrim Becquerelem otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczością, a w 1911 r. Nagrodę Nobla z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych.