"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,
 kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do zachęcania innych do myślenia,  marzenia i działania."

Dziękujemy wszystkim Pracownikom Szkoły.
Uczniowie