Od dnia 25 maja 2020r. Minister Edukacji Narodowej umożliwił Absolwentom Liceum, a od 01 czerwca 2020r. uczniom klas I i II Liceum, uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach na terenie szkoły.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla Absolwentów i są skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminu maturalnego.
Uczniowie klas I i II Liceum będą mieli możliwość wyjaśnienia przez nauczycieli trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
W związku z powyższym ustalone zostały terminy i godziny konsultacji z poszczególnych przedmiotów dla Absolwentów i uczniów poszczególnych klas pierwszych i drugich Liceum.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z wykazem konsultacji, ale także z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w okresie COVID-19.

Dyrektor LO im. KEN w Gogolinie

Sposób zachowania się Ucznia / Absolwenta na terenie szkoły w czasie konsultacji pdf page