Gratulajce z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu dla naszych absolwentów 

lo wku s