Matury rozpoczną się 8 czerwca 2020r. Sesja potrwa do 29 czerwca 2020r. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne; tak jak w latach ubiegłych egzaminy będą odbywały się rano (godz. 9.00) i po południu (godz. 14.00).

Harmonogram pdf page