Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice Uczniów LO w Gogolinie!
Jeżeli napotykacie na trudności techniczno-internetowe związane z kształceniem na odległość, to informuję, że w myśl znowelizowanych przepisów prawa oświatowego szkoła może bezpłatnie użyczyć uczniom, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość.

Jeżeli są wśród Was uczniowie, którzy nie posiadają komputera/laptopa, to proszę o pilny kontakt z Wychowawcami. Postaramy się pomóc Wam w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. W chwili obecnej trwają działania mające na celu przygotowanie niezbędnego dla Was sprzętu – laptopów.

Ponadto zwracam się z prośbą do Wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób mogą wesprzeć Szkołę w pozyskaniu komputerów/laptopów, o wsparcie naszych działań. W przypadku chęci przekazania sprzętu Szkole prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem 77/4666235.

Z życzeniami zdrowia, wytrwałości i nadzieją na rychłe spotkanie
Violeta Zajączkowska
Dyrektor LO im. KEN w Gogolinie