UWAGA!
DOTYCZY ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakupu podręczników prosimy o wstrzymanie się do dnia 02-03.09.2019r – wszystkie wątpliwe kwestie zostaną wyjaśnione uczniom podczas spotkań z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów