Dyrekcja Zespołu Szkół w Gogolinie podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, obwód nr 2 (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Gogolinie – teren Zakrzów, Dąbrówka, Obrowiec i Gogolin-Karłubiec). Wybory odbędą się 10.06.2019 r. w budynku Zespołu Szkół w Gogolinie:

  1. Magdalena Fait
  2. Agata Gładysz
  3. Alicja Konieczny
  4. Paulina Tazbir