W dniu rozpoczęcia roku szkolnego (01. 09. 2020 r.) uczniowie Liceum powinni wchodzić do budynku Szkoły wejściem głównym.
Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu i o zachowywaniu dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami, zarówno przed wejściem do budynku, jak i na jego terenie. Prosimy o noszenie maseczek zasłaniających usta i nos.

Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a młodzież spędza wakacje w domu, nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich niepełnoletnich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie skorzystajcie Państwo z naszych porad:

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie na rok szkolny 2020/2021
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów klas ósmych do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszej szkoły.
W przyszłym roku szkolnym zapraszamy do klasy o nachyleniu matematyczno-informatycznym z grafiką komputerową.
Uczniów zainteresowanych nauką w klasie matematyczno-informatycznej prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na naszej stronie internetowej.

Regulamin rekrutacji 2020/2021 pdf page

Terminarz rekrutacji 2020/2021 pdf page

 


 

Rekrutacja 2020/2021

Wniosek  do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie kandydata do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie do klasy pierwszej o nachyleniu matematyczno-informatycznym z grafiką komputerową.

0/11

Dane kontaktowe matki:

Dane kontaktowe ojca:

Języki obce nauczane w szkole podstawowej:

Szkoła I-go wyboru Szkoła II-go wyboru Szkoła III-go wyboru
Grafika komputerowa Elementy robotyki
Geografia Fizyka
Język angielski Język niemiecki

Uwaga!  
Przedmioty uzupełniające będą realizowane pod warunkiem zdeklarowania się co najmniej 12 osób do uczestnictwa w nich.

Religia Etyka Żaden z nich
Tak Nie

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych – rekrutacja kandydatów do liceum 
 
Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z procesem rekrutacji kandydatów do placówki.  
  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  
  
KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin  Kontakt z IODO w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@pcok.wroclaw.pl  
  
CEL PRZETWARZANIA  
Dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do Placówki  
  
CZAS PRZETWARZANIA  
Dane osobowe Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych)  przechowywane będą przez okres:  

  • w przypadku przyjęcia kandydata do placówki do końca okresu korzystania z usług placówki  
  • w przypadku nieprzyjęcia kandydata do placówki prze okres jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji  

  
ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA  
Dane osobowe Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych)  przetwarzane będą w zakresie wynikającym z przepisów prawa oświatowego i rozporządzeń dot. rekrutacji.  
Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany wizerunek Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) przez system monitoringu (Art. 6 ust. 1 lit. e – interes publiczny)  
  
KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH  
Odbiorcami danych osobowych Kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej. Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zdań w związku ze współpracą z administratorem.  
  
PRAWA   
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Akceptuję regulamin naboru oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Uczniowie, Rodzice/ Opiekunowie naszych uczniów, Maturzyści

Informuję, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych zaszły także zmiany w organizacji roku szkolnego!

W związku z powyższym, dla wszystkich uczniów klas I i II :

  • dni 8, 9, 10 czerwca (poniedziałek, wtorek, środa) są dniami wolnymi od wszystkich zajęć dydaktycznych ze względu na organizację obowiązkowych części egzaminów maturalnych;
  • dzień 11 czerwca (Boże Ciało) jest dniem wolnym od pracy;dzień
  • 12 czerwca (piątek) jest dniem wolnym dla uczniów od wszystkich zajęć dydaktycznych.

Decyzją MEN zdalne nauczanie będzie realizowane do końca roku szkolnego, więc powracamy do niego od poniedziałku, tj. od 15 czerwca 2020r. Możliwe jest także organizowanie konsultacji z nauczycielami w szkołach dla uczniów.

MATURZYŚCI!

Wszystkie informacje dotyczące organizacji egzaminów maturalnych, w tym procedur bezpieczeństwa, znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce „Egzamin maturalny 2020

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca (piątek); szczegółowe informacje o jego formie zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Violeta Zajączkowska
Dyrektor LO im. KEN w Gogolinie

Pandemia koronawirusa (COVID-19) spowodowała, iż znaleźliśmy się nagle w sytuacji, która budzi w nas wiele emocji – przede wszystkim lęk i strach, ale również złość, smutek czy zniechęcenie. Musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której czeka na nas sporo ograniczeń i niepewności. Z całą mocą można stwierdzić, że emocje odgrywają bardzo ważną rolę w ludzkim życiu – wskazują nam choćby to, co jest dla nas dobre, a co już niekoniecznie. A jakie emocje przeżywają nasi uczniowie i nauczyciele w okresie epidemii? Aby tego się dowiedzieć, została opracowana ankieta online zawierająca jedno pytanie, a właściwie polecenie:

Wymień emocje, które towarzyszą Ci w okresie epidemii.

Kopiując link do ankiety, przesłany przez pedagoga szkolnego na pocztę w e-dzienniku, ankietowani mogli wymienić trzy emocje. Wpisywane słowa utworzyły chmurę: im częściej wpisywane słowo, tym większy jest jego rozmiar w chmurze. W badaniu, które trwało od 8 maja do 18 maja, wzięło udział 36 uczniów oraz 10 nauczycieli.

Wyniki wskazują na to, że zarówno uczniom, jak i nauczycielom najczęściej w czasie epidemii towarzyszy SMUTEK. Wśród nauczycieli często się pojawia NIEPEWNOŚĆ ZNIECHĘCENIE, OBAWA, NIEPOKÓJ, FRUSTRACJA, STRACH. Uczniom często towarzyszy ZNUDZENIE, TĘSKNOTA, NUDA, ZMECZENIE, STRES, a jednocześnie SZCZĘŚCIE, SPOKÓJ, NADZIEJA, RADOŚĆ.

Młodość ma swoje uroki, dużo pozytywnej energii mimo wszystko. Tak trzymać!!!

O nas

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, która jest stale uzupełniana i modernizowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Centrum Multimedialne, gdzie każdy uczeń ma dostęp do Internetu.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Oferujemy małe grupy językowe. W szkole wykłada stała i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Rozwój młodzieży odbywa się pod opieką specjalistów. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, otwartą na problemy i oczekiwania młodego pokolenia.

Dowiedz sie więcej o szkole

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Szkolna 27
77 466 62 35
77 466 62 35
sekretariat@gogolin.com.pl
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
Wewnętrzne numery telefonów
Sekretariat LO - wew. 1
Fax - wew. 2
Pokój nauczycielski - wew. 3
Księgowość - wew. 4
Pedagog - wew. 6

Ostatni artykuł

22
Sty2021

Pożegnanie Papcia Ch...

Witajcie!  Dziś dobiegła nas wieść o śmierci jednego z najbardziej znanych polskich twórców kom...

22
Sty2021

Cyfrowe zasoby bibli...

Kochani! Od kilku miesięcy, ze względu na wprowadzenie nauki w trybie zdalnym, nasza biblioteka też...

20
Sty2021

Ewa Gabor zakwalifik...

Z dumą informujemy, że uczennica klasy drugiej, Ewa Gabor zakwalifikowała się do II etapu  LXVI...

20
Sty2021

Klasa 2B przesyła po...

Zobacz pozdrowienia 

Informacje

Najważniejsze informacje potrzebne do codziennego używania. Możesz zobaczyć plan lekcji, poznać najważniejsze wydarzenia w danym roku kalendarzowym czy też zalogować się do eDziennika. Zachęcamy do zapoznania się.

eDziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Opolska eSzkoła to model opolskiej oświaty, który opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Kalendarz

Zapoznaj się kalendarzem na dany rok szkolny. Możesz zobaczyć jakie wydarzenia będą odbywały się w naszej szkole.